Dom Diecezjalny „TABOR” im. Jana Pawła II
  • rekolekcje filmowe (info.: ks. Tomasz Rusyn  tel.: 609 936 454)
  • seminarium odnowy wiary (info.: Marta Fortuniak tel.: 601 969 023)
  • katechumenat dorosłych ( info.: s. Ewa Bielecka OV tel.: 788 250 193; www.katechumenat.rzeszow.pl)
  • szkoła nowej ewangelizacji (info.: ks. Piotr Gnat tel.: 509 554 335; www.sne.rzeszow.pl)
  • grupa modlitwy kontemplacyjnej ( info.: 781 108 816)
  • kierownictwo duchowe, spowiedź ( info.: ks. Daniel Drozd tel.: 501 267 435)

Jezus 24/7

Jak trafić?

Jak trafić?

Sponsorzy