Dom Diecezjalny „TABOR” im. Jana Pawła II

1. Dom rekolekcyjny jest domem modlitwy, skupienia i wypoczynku.

2. Osoba odpowiedzialna za grupę ustala z osoba odpowiedzialną za dom (patrz kontakty), termin i koszt pobytu oraz odpowiada za całą grupę.

3. Przed przybyciem grupy, osoba odpowiedzialna za grupę ma możliwość sprawdzenia, w jakim stanie przejmuje cały obiekt, a po wyjeździe grupy w jej obecności czyni to osoba odpowiedzialna za dom.

4. Za wszelkie usterki powstałe z winy uczestników odpowiada osoba odpowiedzialna za grupę (a sama wg własnego uznania egzekwuje pokrycie kosztów od osoby, która to uczyniła).

5. Wszelkie uwagi i zauważone usterki należy zgłaszać niezwłocznie na portiernii.

6. Obowiązuje zakaz otwierania okien na korytarzach.

7. W okresie grzewczym okna w pokojach otwieramy tylko wtedy, kiedy znajdujemy się w pokojach.

8. W domu rekolekcyjnym obowiązuje całkowity zakaz spożywania wszelkich napojów alkoholowych i palenia papierosów.

9. W pokojach nie wolno używać grzałek, czajników, grzejników elektrycznych, żelazek ani otwartego ognia. Osoby zakwaterowane mogą korzystać z czajników elektrycznych oraz kawy i herbaty w jadalni.

10. Na terenie budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00. Zmiana godziny ciszy nocnej musi być ściśle ustalona z Dyrektorem Domu.

11. Prosimy o ciche zamykanie drzwi, zachowanie porządku w pokojach, łazienkach i na korytarzach. Zmiotki, szufelki i inne środki czystości są do dyspozycji w odpowiednich miejscach. Informacji udziela pracownik portierni.

12. W pokojach i jadalni prosimy nie przestawiać mebli !!!

13. Obowiązuje zakaz używania świeczek w pokojach, podgrzewaczy itp.

14. Prosimy nie wieszać żadnych obrazów/ozdób których usuniecie pozostawia ślady.

15. Po zakończonych rekolekcjach, w dniu wyjazdu prosimy ściągnąć pościel i złożyć ją w wyznaczonym miejscu. Prosimy zamknąć okna.

16. Bardzo prosimy o oszczędne używanie światła i wody.

17. Na terenie budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 do 6.00. Zmiana godziny ciszy nocnej musi być ściśle ustalona z Dyrektorem Domu.

Jezus 24/7

Jak trafić?

Jak trafić?

Sponsorzy